free bootstrap template

Účetní poradenství

daním a účetnictví opravdu rozumíme

Čeká Vás nějaký důležitý a velký účetní nebo daňový krok anebo důležité rozhodnutí? Anebo nejste si jisti, zda právě Vámi prováděné kroky jsou v souladu s účetními a daňovými předpisy?


S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

  1. Příjmy fyzických osob - co má být zdaněno, a co osvobozeno od daně, povinnosti a práva, paušální výdaje a další
  2. Otázky DPH - identifikace osoby, kontrolní hlášení, vývoz dovoz zboží, osvobození plnění DPH
  3. Podnikání - počáteční úkoly a povinnosti, platby, vedlejší činnost

S ČÍM VÁM NEDOKÁŽEME POMOCI?

  1. Právní otázky smluv - kontrola smluv po právní stránce a sofistikované právní úkony
  2. Dotační problematika - dotace prostřednictvím EU, granty
  3. Sociální politika - Hmotná nouze, peněžitá pomoc v mateřství, agenda úřadu práce

Sdílejte nás a doporučte přátelům!

© Učetnictví 1a1.cz - Všechna práva vyhrazena!